browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU  „NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET Z ZIÓŁ NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. Najpiękniejszy bukiet z ziół  na Święto Matki Boskiej Zielnej zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest  Ziołowo– zwana dalej  „Organizatorem”.
3. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.
4. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
5. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia).
6. Bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny.

7. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden bukiet.
8. Głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów oraz technika ułożenia bukietu.
9. Chętni do udziału w Konkursie wraz z samodzielnie wykonanymi bukietami wezmą udział w spotkaniu w trakcie którego nastąpi rozstrzygnięcie konkursu przez powołaną Komisję konkursową. Termin składania bukietów: 15 sierpnia 2023 roku od godz. 11:00 do godz. 14:00 w Osadzie Podegrodzie w Niepołomicach. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 15:00 w dniu 15 sierpnia 2023 w miejscu podanym powyżej.
10. W konkursie wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
11. Od decyzji Komisji nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
14. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

bouquet-890337_1920